×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 7,715 articles on LGBTQIA+ Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  LGBTQIA+ Wiki

  Talk:Animatesexual/@comment-188.246.106.166-20200716150052

  Poěrně je mnoho sexualních orientaci a co ? Každy jsme naky tež patřim do 3 skupin LGBTQ+ ke patřím a myslím si jednu věc že 90 procent lidi na cele teto planetě jsou Bisexualové ( I když se totožnují s Heterosexualitu ale jsou tam vždycky malé naznaky Bisexuality. Je to můj jen nazor.) Nechápu logiku v tom proč někomu vadí že se někomu líbí hloky nebo někomu kluky nebo do konce celý svět. Je to v tom člověku a te druhé polovičce se kterou žíje je přecí duležite a hlavní že se mají radí. A ano tež jsem Animesexulal.
  CvičeníDěkují

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.